Get in Touch

Cysylltwch

Head Teacher: Mrs Rhonwen Morris

Os nad ydych yn siŵr at bwy i ofyn, bydd ein derbynyddion yn hapus iawn i roi gwybod i chi ar 01239 831 000.

Sylwer, er mwyn cefnogi eu lles a chynnal cydbwysedd cartref/gwaith, ni fydd disgwyl i staff ymateb i e-byst ar ôl 17.00, ar benwythnosau nac yn ystod gwyliau ysgol.

Os oes gennych ymholiad neu bryder brys y tu allan i oriau ysgol, anfonwch e-bost ataf i rmorris@ysgolbropreseli.cymru ac fe wnaf fy ngorau glas i’ch cynghori a’ch cefnogi. Byddwch yn ymwybodol y bydd rhai materion yn gofyn am gyngor ac arbenigedd staff eraill a bydd yn rhaid aros nes bydd yr ysgol yn ailagor.

Crymych, Sir Benfro, SA41 QH