Internal Examinations

Arholiadau Mewnol

20.06.22

20fed o Fehefin 2022 – 24ain o Fehefin 2022

Wythnos o arholiad mewnol ar draws yr ystod o bynciau a astudir.

Blynyddoedd 7-10

Wythnos o arholiadau lle bydd disgyblion yn sefyll arholiad ym mhob pwnc yn unol ag amserlen arholiadau. Disgwylir i ddisgyblion ddod â’r offer cywir i’r arholiadau e.e. offer ysgrifennu, cyfrifiannell.