Year 12 Return to School

Mehefin 6ed ymlaen

06.06.22

Mehefin 6ed ymlaen

Bydd disgyblion Blwyddyn 12 yn dychwelyd i’r ysgol yn dilyn eu harholiadau allanol UG.

Disgyblion blwyddyn 12

Dros yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion yn mynychu cyfres o weithdai wrth iddynt baratoi ar gyfer y camau nesaf yn eu cynnydd academaidd. Bydd gweithdai yn cynnwys CV a datganiadau personol, llwybrau gyrfa ac Ymchwil Unigol.