Morning to discuss results and post-16 education options

Bore trafod canlyniadau ac opsiynau addysg ol-16

25.08.23

Bore trafod canlyniadau ac opsiynau addysg ol-16 

Bydd yr ysgol ar agor rhwng 10.00yb a 12.00yp er mwyn darparu’r cyfle i rieni/gwarcheidwaid a disgyblion drafod opsiynau addysg ol-16 yn Ysgol Bro Preseli gydag arweinwyr pwnc.