Cwrs Croeso - Year 6 Transition weeks

Cwrs Croeso

Wythnosau Pontio Blwyddyn 6

06.06.22

6ed o Fehefin 2022 – 1af o Orffennaf 2022

Wythnosau pontio i ddisgyblion blwyddyn 6. Cyfle i dreulio wythnos yn yr ysgol, dod i adnabod staff a’r campws uwchradd.

Disgyblion Blwyddyn 6 o ysgolion bwydo

Gall pontio i’r ysgol uwchradd fod yn gyfnod pryderus i ddisgyblion blwyddyn 6. Bydd yr wythnosau pontio hyn yn galluogi eich plentyn i ymgyfarwyddo â threfn yr ysgol, gwneud ffrindiau newydd a dod i arfer ag amgylchedd yr ysgol uwchradd.