County Athletics Competition

Cystadleuaeth Athletau’r Sir

18.05.22

18fed o Fai 2022

Cyfle i ddisgyblion o flynyddoedd 7 -10 gystadlu yn erbyn ysgolion Uwchradd y Sir.

Disgyblion o flynyddoedd 7 i 10

Bydd y goreuon yn cael eu dewis i gynrychioli Sir Benfro yng nghystadleuaeth Athletau Dyfed.