Pembrokeshire rounders competition

Cystadleuaeth rownderi Sir Benfro

08.07.22

8fed o Orffennaf 2022

Cyfle i ferched blwyddyn 7 – 10 i gystadlu mewn tîmoedd yn erbyn ysgolion Sir Benfro .

Disgyblion Blynyddoedd 7 i 10

Bydd y disgyblion yn cystadlu am y dydd gyda thrafnidiaeth wedi’i drefnu gan yr ysgol fel yr arfer.