Pembrokeshire tennis competition under 15 years of age

Cystadleuaeth Tennis Sir Benfro

dan 15 mlwydd oed

15.06.22

16eg o Fehefin 2022

Timoedd o 4 o flynyddoedd 9-10 i gystadlu yn erbyn ysgolion Sir Benfro

Blynyddoedd 9 a 10