Athletics Team Competition

Cystadleuaeth Tîm Athletau (NASUWT)

25.05.22

25ain o Fai 2022

Cyfle i ddisgyblion gystadlu fel tîm yn erbyn ysgolion Sir Benfro.

Disgyblion o flynyddoedd 7 ac 8 a disgyblion o flynyddoedd 9 a 10.

Bydd y timoedd sydd yn cyrraedd y brig a’r 2il safle yn cynrychioli Sir Benfro yng nghwpan Dyfed.