Show Racism the Red Card

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

21.10.22

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Diwrnod Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth 2022 – Gwisgo Coch

Roedd y llynedd yn ddigynsail gyda dros 250,000 o bobl ledled Cymru yn gwisgo coch i godi ymwybyddiaeth a chodi arian ar gyfer Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Eleni bydd yr ysgol yn parhau i gefnogi a hyrwyddo neges gwrth-hiliaeth ledled Cymru. Bydd pob disgybl yn gwisgo coch a bydd gweithgareddau amrywiol yn cael eu cynnal trwy gydol y dydd

Ein nod yw NEWID CALONNAU. NEWID MEDDYLFRYD. NEWID BYWYDAU.