AS and A Level Results Day

Diwrnod Canlyniadau UG a Safon Uwch

18.08.22

18eg o Awst 2022

Bydd yr ysgol ar agor o 8.00yb er mwyn i ddisgyblion gasglu eu canlyniadau a thrafod y camau nesaf yn eu taith academaidd.

Disgyblion blwyddyn 12 a 13

Bydd disgyblion yn derbyn eu canlyniadau yn yr ysgol. Gall disgyblion na allant fynychu’r ysgol dderbyn eu canlyniadau dros y ffôn drwy ffonio swyddfa’r ysgol lle gallant drafod eu canlyniadau a’r camau nesaf yn eu taith academaidd gydag aelodau o’r staff.