Year 5 fun day

Diwrnod hwyl blwyddyn 5

05.07.22

5ed o Orffennaf 2022

Gwahoddir disgyblion Blwyddyn 5 o’r ysgolion bwydo i dreulio’r diwrnod ar y campws uwchradd.

Disgyblion blwyddyn 5 o ysgolion bwydo

Gwahoddir holl ddisgyblion blwyddyn 5 ysgolion y clwstwr dreulio diwrnod llawn hwyl o weithgareddau ar gampws uwchradd Ysgol Bro Preseli.