Year 6 transition day

Diwrnod pontio blwyddyn 6

01.07.22

1 Gorffennaf 2022

Diwrnod pontio i holl ddisgyblion blwyddyn 6 sy’n bwriadu dechrau yn Ysgol Bro Preseli ym mis Medi 2022.

Disgyblion Blwyddyn 6 o ysgolion bwydo

Gwahoddir holl ddisgyblion blwyddyn 6 sy’n bwriadu trosglwyddo i elfen uwchradd Ysgol Bro Preseli ym Medi 2022 i dreulio diwrnod yn yr ysgol lle gallant wneud ffrindiau newydd, cyfarfod â’u hathrawon dosbarth a mynychu nifer o wersi.