Bro Preseli School Christmas Fair!

Ffair Nadolig Ysgol Bro Preseli!

01.12.22

Ffair Nadolig Ysgol Bro Preseli!

Dewch yn llu i gampws uwchradd yr ysgol! Bydd stondinau amrywiol ar y noson – cyfle gwych i ddechrau ar y siopa Nadolig! Bydd Siôn Corn yno hefyd!