Half Term

Hanner Tymor

30.05.22

Hanner Tymor

30ain o Fai 2022 – 3ydd o Fehefin 2022

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir Ddinbych. Pob lwc i’r holl ddisgyblion hynny sy’n cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Pob blwyddyn ysgol

I’r rhai na allant ymweld â’r Eisteddfod, cofiwch wylio ar S4C bob dydd i wylio darllediad byw o’r cystadlaethau ar y llwyfan. Pob lwc i bawb sy’n cystadlu i Ysgol Bro Preseli!