UKMT Maths Challenge

Her Fathemateg UKMT

27.04.22

27 a 28 Ebrill 2022

Cystadleuaeth sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr fynd i’r afael ag amrywiaeth o weithgareddau mathemategol difyr wrth ddatblygu sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu.

Digwyddiad iau

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn yr ysgol yn ystod oriau ysgol.