Primary Parents Evening

Noson Rhieni Cynradd

i bob disgybl o’r meithrin i flwyddyn 6

10.05.22

i bob disgybl o’r meithrin i flwyddyn 6

9fed o Fai 2022

Noson rieni ar-lein trwy Noson Rhieni School Cloud. Bydd rhieni / gwarcheidwaid yn gallu trefnu apwyntiad i drafod cynnydd a lles eu plentyn gyda’r athro dosbarth.

Disgyblion o feithrin/derbyn i Flwyddyn 6.

Sicrhewch eich bod yn mewngofnodi i School Cloud ar yr amser cywir ar gyfer eich slot a neilltuwyd.