Year 7 Parents / Guardians Evening - Presentations on the essential skills and an opportunity to meet class tutors

Noson Rieni / Gwarcheidwaid Blwyddyn 7 - Cyflwyniad ar y Medrau a chyfle i gwrdd â thiwtoriaid dosbarth

29.09.22

29ed o Fedi 2022

5:00yp – 7:00yp Cyfle i dderbyn cyflwyniadau ar y medrau bydd disgyblion yn meithrin a datblygu yn yr ysgol sef Llythrennedd, Rhifedd a Digidol. Bydd cyfle hefyd i gwrdd ag aelodau’r Uwch Dîm Rheoli, Pennaeth Cynnydd a Lles Blwyddyn 7 a Thiwtoriaid Dosbarth.