Parents' Guardians Afternoon for pupils in Nursery and Reception

Noson Rieni / Gwarcheidwaid disgyblion y Meithrin a'r Derbyn

29.09.22

29ed o Fedi 2022

3:30yp – 4:30yp Cyfle i rieni / gwarcheidwaid disgyblion yn y Meithrin a’r Derbyn ymweld â sector cynradd yr Ysgol, treulio amser yn yr ystafelloedd dosbarth a chwrdd â staff mewn amgylchedd anffurfiol a chartrefol.