Ysgol Bro Preseli Awards Evening

Noson Wobrwyo Ysgol Bro Preseli

29.03.23

Noson Wobrwyo Ysgol Bro Preseli

Noson i ddathlu llwyddiannau disgyblion yn y flwyddyn academaidd 2021 – 2022. Bydd disgyblion a chyn-ddisgyblion yn derbyn gwahoddiad i’r noson.