Llain Activity Centre weekend trip

Taith penwythnos Canolfan Gweithgareddau Llain

25.06.22

25ain a 26ain o Fehefin 2022

Penwythnos o weithgareddau ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd 5 a 6.

Blynyddoedd 5 a 6

Bydd y disgyblion yn treulio penwythnos cyfan yn mwynhau llu o weithgareddau yn yr awyr agored.