Ysgol Bro Preseli School Uniform

Gwisg Ysgol

Yn Ysgol Bro Preseli, cynhelir safonau uchel o ddisgyblaeth yn yr ysgol a adlewyrchir yn edrychiad ac ymddygiad y disgyblion.

Rheolau Gwisg Ysgol Bro Preseli Cynradd

Rheolau Gwisg Ysgol Bro Preseli Cynradd

  • Siwmper neu Gardigan Borffor a Chrys Polo Porffor gyda bathodyn yr ysgol
  • Trowsus neu sgert ddu
  • Ffrog siec porffor a gwyn neu drowsus byr du yn nhymor yr haf.

Rheolau Gwisg Ysgol Uwchradd (Blwyddyn 7 - 11)

Rheolau Gwisg Ysgol Uwchradd (Blwyddyn 12 a 13)

Gemwaith a Cholur

Gemwaith a Cholur

  • Caniateir un styd fach syml a phlaen (aur neu arian) ymhob clust. Mewn achos lle mae angen i ddisgybl dynnu clustlysau and ydynt yn cydymffurfio a rheolau gwisg ysgol yr ysgol, bydd yr ysgol yn darparu par o glustlysau styd acrylig tryloyw i’r disgybl wisgo yn eu lle.
  • Ni chaniateir gemwaith yr wyneb neu gorff, lliw gwallt annaturiol a phatrymau yn y gwallt,
  • Ni chaniateir colur eithafol. Mae hyn yn cynnwys amrannau ffug, pensel llygad, colur llygaid, minlliw, farnais ewinedd ac ewinedd ffug.

School Uniform

Gwisg Ysgol

Dewch o hyd i wybodaeth fanwl am y wisg ysgol. Gellir prynu gwisg ysgol trwy’r stocwyr canlynol: