Commencement of AS and A Level External Examinations

Arholiadau Allanol UG a Safon Uwch yn dechrau

16.05.22

16eg o Fai 2022

Mae gan ddisgyblion amserlen bersonol o arholiadau allanol. Bydd disgyblion yn sefyll eu harholiadau yn yr ysgol ac yn unol â’r amserlen arholiadau a ddarperir.

Disgyblion ym mlynyddoedd 12 a 12.

Sicrhewch fod gan y disgyblion yr offer cywir ar gyfer yr arholiadau allanol. Rhaid i ddisgyblion gadw at yr amserlen a ddarperir.