Pembrokeshire tennis competition

Cystadleuaeth tennis Sir Benfro

dan 13 mlwydd oed

23.06.22

23ain o Fehefin 2022

Timoedd o 4 o flynyddoedd 7-8 i gystadlu yn erbyn ysgolion Sir Benfro

Blynyddoedd 7 ac 8