Commencement of GCSE External Examinations

Dechrau Arholiadau Allanol TGAU

09.05.22

9fed o Fai 2022

Mae gan ddisgyblion amserlen bersonol o arholiadau allanol. Bydd disgyblion yn sefyll eu harholiadau yn yr ysgol ac yn unol â’r amserlen arholiadau a ddarperir.

Disgyblion ym mlynyddoedd 10 ac 11.

Sicrhewch fod gan y disgyblion yr offer cywir ar gyfer yr arholiadau allanol.