Year 5 Fun Day

Diwrnod Hwyl Blwyddyn 5

11.07.23

Diwrnod Hwyl Blwyddyn 5 

Gwahoddiad i ddisgyblion blwyddyn 5 ein clwstwr i fynychu diwrnod hwyl ar gampws sector uwchradd ein hysgol. Dyma gyfle i ymgyfarwyddo a’r campws, dod i nabod staff a gwneud ffrindiau newydd!