Oracy Day

15fed o Fehefin 2022

15.06.22

15fed o Fehefin 2022

Diwrnod lle mae’r ysgol yn canolbwyntio ar lafaredd. Bydd pob gwers yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llafaredd disgyblion.

Blynyddoedd 7, 8 a 9

Mae datblygu sgiliau llafaredd yn hollbwysig, yn enwedig Llafaredd Cymraeg. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llafaredd disgyblion wrth iddynt gael eu hannog i sgwrsio a chwblhau tasgau llafaredd trwy gydol y dydd.