Children in Need Day

Diwrnod Plant Mewn Angen

18.11.22

Diwrnod Plant Mewn Angen

Bydd amrywiaeth o weithgareddau yn cymryd lle yn ystod y dydd. A wna disgyblion gofio ddod ag arian gyda nhw i’r ysgol ar y diwrnod er mwyn cyfrannu ar yr elusen arbennig yma? Diolch i bawb am eich cydweithrediad a’ch cymorth. Edrychwn ymlaen at ddiwrnod llawn hwyl a sbri!